top of page

Кремация

Траурна агенция Небесна работи в сътрудничество с най-съвременния крематориум в България - този в град Варна за клиентите си от град Русе и този в София за клиентите си от София.

 

Пещта на крематориума във Варна е последен модел от етажен тип с усъвършенствана технология на най-големия сертифициран производител на крематориуми в Европа – "IFZW".

Технологията, по която работи и в двата крематориума гарантира на 100%, че в урната попада единствено праха от костите на починалото лице.

Кремацията е сертифицирана и отговаря на изискванията на европейските норми за отделяне на вредни емисии.

 

Крематориум Варна споделя нашата визия - съзнателно и с чувство на отговорност, да се справя с предизвикателствата на бъдещето, в полза на нашите клиенти, както и на околната среда, и нашето модерно общество като цяло.

01

Съобщение за смърт

Съобщението за смърт се издава според мястото на събитие. Ако починалият се намира вкъщи, то се издава от личния лекар, а ако той не е на разположение, агенцията разполага и с денонощен екип от лекари, извършващи констатирането на смъртта. Ако починалият се намира в болница, съобщението за смърт се издава от съответната болница.

02

Лична карта/ Паспорт

Личната карта на починалия или неговия паспорт. Koгато личната карта е изгубена и не може да бъде намерена, близките следва да изискат справка за самоличност от МВР.

03

Акт за смърт

Актът за смърт е официалния документ, който представлява починалия. Той се изважда на база на съобщението за смърт и личната карта на починалия, които се унищожават по служебен път в общината. 

04

Разрешение/ Талон за кремация

Разрешението за кремация / Талонът представлява документ, попълнен от лекаря написал съобщението или болничното заведение, който потвърждава, че няма данни за насилствена смърт и кремацията може да се състои.

05

Декларация за кремиране

Тя се попълва от близките на починалия. Когато починалият е в законен граждански брак, тя се попълва от съпруга/съпругата на починалия като е необходимо той/тя да представи свидетелство за сключен граждански брак, заедно с личната си карта. Когато най-близките на починалия са неговите деца се изисква тяхната лична карта и акта им за раждане. Когато единствените живи роднини са внуците, те трябва да извадят от общината удостоверение за наследници на името на починалия, в което ще излязат преките наследници - самите те. Когато и такива отсъстват, декларацията може да бъде попълнена и от низходящите на братята и сестрите. Кремиране се извършва и когато починалият приживе е пожелал и написал собственоръчно, заверено 

Имаш нужда от нас? Свържи се сега!

bottom of page