top of page

Кремация

Траурна агенция "Небесна" работи в сътрудничество с най-съвременния крематориум в България - този в град Варна. Пещта на крематориума е последен модел от етажен тип с усъвършенствана технология на най-големия сертифициран производител на крематориуми в Европа – "IFZW". Технологията, по която работи гарантира на 100%, че в урната попада единствено праха от костите на починалото лице. Кремацията е сертифицирана и отговаря на изискванията на европейските норми за отделяне на вредни емисии. Крематориум Варна споделя нашата визия - съзнателно и с чувство на отговорност, да се справя с предизвикателствата на бъдещето, в полза на нашите клиенти, както и на околната среда, и нашето модерно общество като цяло.

Необходими документи:

Съобщение за смърт

Съобщението за смърт се издава според мястото на събитие. Ако починалият се намира вкъщи, то се издава от личния лекар, а ако той не е на разположение, агенцията разполага и с денонощен екип от лекари, извършващи констатирането на смъртта. Ако починалият се намира в болница, съобщението за смърт се издава от съответната болница.

Лична карта/ Паспорт

Личната карта на починалия или неговия паспорт. Koгато личната карта е изгубена и не може да бъде намерена, близките следва да изискат справка за самоличност от МВР - Русе. ( сградата на МВР, която се намира до кръговото )

Акт за смърт

Актът за смърт е официалния документ, който представлява починалия. Той се изважда на база на съобщението за смърт и личната карта на починалия, които се унищожават по служебен път в общината. 

Разрешение за кремация

Разрешението за кремация представлява документ, попълнен най-често от лекаря, написал съобщението или болничното заведение, който потвърждава, че няма данни за насилствена смърт и кремацията може да се състои.

Декларация за кремация

Тя се попълва от близките на починалия. Когато починалият е в законен граждански брак, тя се попълва от съпруга/съпругата на починалия като е необходимо той/тя да представи свидетелство за сключен граждански брак, заедно с личната си карта. Когато най-близките на починалия са неговите деца се изисква тяхната лична карта и акта им за раждане. Когато единствените живи роднини са внуците, те трябва да извадят от общината удостоверение за наследници на името на починалия, в което ще излязат преките наследници - самите те.

bottom of page