Skip to Content

Денонощна Траурна Агенция "Небесна"

Денонощна траурна агенция "Небесна" - град Русе е агенция за траурни услуги изградена на принципите на професионализма и коректността в обслужването.

Траурна агенция “Небесна” разполага с първия в Северна България частен траурен дом. В него има изградени: ритуална зала, магазин, офиси, минусова хладилна камера за съхранение на покойници, зала за подготовка на покойници, работилница за надгробни паметници и плочи. Траурния дом е създаден в съответствие с изискванията на Европейския съюз за траурни услуги и отговаря на приетия БДС.

Траурна агенция “Небесна” членува в Съюза на погребалните фирми в България и е декларирала, че спазва Етичния кодекс на Съюза. Независимо дали имате покойник или чакате такова събитие, ние ще отговорим на всички Ваши въпроси. Държим на етичните норми на поведение, на коректност и разбиране в този труден за всеки момент.

 

 

Денонощни номера на Траурна Агенция "Небесна"